Do nákupního košíku jste přidali %s knihy
Celková cena
Shrnutí objednávky
Kniha
Cena

x Kniha


Doprava

Celková cena

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

Webová stránka www.kouzlomehojmena.com je vlastněna společností The Story Tailors, S.L, se sídlem CIF: B-66606617 (DIČ: ESB66606617), Gran de Gracia 15 1º1º, 08012 Barcelona.
E-mail kontakt: podpora@themagicofmyname.com

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Proto byly tyto zásady sepsány, abyste mohli lépe porozumět tomu, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme, zveřejňujeme a využíváme osobní údaje, které nám poskytnete.

Před nebo v době shromažďování osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím našich právních textů o procesech sběru, které budeme vykonávat s vašimi daty zcela transparentním způsobem. Ty budou souviset s objednávkou, nám svěřenou, kromě vedení, administrace a jakýkoliv účelů, které nejsou neslučitelné s výše uvedeným. Proto v době přijetí nebo zahájení obchodního vztahu s námi, musíte poskytnout svůj bezvýhradný souhlas prostřednictvím povinné kontroly, která předpokládá převzetí právních textů. Osobní údaje shromažďujeme zákonným a spravedlivým způsobem s vědomím nebo souhlasem dotčené osoby. Osobní údaje musí být relevantní pro účely, pro které jsou používány a v rozsahu nezbytném pro tyto účely musí být přesné, úplné a aktuální. Budeme chránit osobní informace před přiměřenými bezpečnostními zárukami proti ztrátě nebo krádeži, stejně jako proti neoprávněném přístupu, zveřejněním, kopírováním, používáním nebo úpravou.

Snažíme se provádět naše podnikání v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů.  

 

Jaké informace shromažďujeme?

Při zadávání objednávky na našich webových stránkách budete vyzvání k zadání Vašeho jména, e-mailové adresy a dalších osobních údajů. Získané informace se používají ke zpracování transakcí a zasílání pravidelných e-mailů (v případě e-mailů o produktech, které budeme uvádět na trh v budoucnu, máte vždy možnost tyto e-maily odmítnout.) Mezi osobní data, které jsou shromažďovány přímo nebo prostřednictvím třetí strany patří: jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, země, město, PSČ, zeměpisná poloha, telefonní číslo, pohlaví, jméno společnosti, cookies a údaje o užívání.

Jak chráníme informace o návštěvnících?

Provádíme bezpečnostní opatření v momentě, kdy uživatel zadává objednávku, včetně použití certifikátu SSL. Neposkytujeme informace o kreditní kartě a pro platební bránu je užíván specializovaný poskytovatel pro zpracování transakcí.

Ochrana dat

V souladu s ustanoveními evropského nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) o osobních údajích (LOPD) Vás budeme informovat, že osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho webu nebo zasláním emailu, budou uloženy do automatizovaného systému The Story Tailors, SL za účelem řízení, poskytování, rozšíření a zdokonalování služeb nabízených na internetových stránkách, uskutečnění smluv, které vzniknou prostřednictvím služby. Dále za účelem zasílání formulářů průzkumu, studiu využívání služeb registrovaných uživatelů, zasílání aktualizací služeb a také reklamních nebo propagačních informací o produktech a službách nabízených www.kouzlomehojmena.com, souhlasí registrovaný uživatel se zasíláním takových informací jakýmikoli prostředky, včetně těch, které vzniknou v budoucnu, zejména poštou a elektronickou poštou, mimo jiné. Pokud jste již dříve poskytli svůj výslovný souhlas, použijeme Váš e-mail k obchodní komunikaci. Váš e-mail však můžete kdykoliv odhlásit.

Souhlas registrovaného uživatele, obdržený elektronickou poštu nebo jiným elektronickým prostředkem, může být zrušen oznámením zaslaným na následující e-mailovou adresu: podpora@themagicofmyname.com nebo prostřednictvím odkazu "odhlásit se" z odběru reklamních e-mailů. Podobně má registrovaný uživatel možnost přistupovat k osobním údajům a provádět příslušné úpravy.

V tomto smyslu registrovaný souhlasí s poskytnutím určitých informací ve vztahu k osobním údajům a s jejich uložením na www.kouzlomehojmena.com. Člen může uplatnit své právo na přístup, opravu, zrušení a námitku zasláním sdělení na adresu uvedenou v této části. Registrovaný uživatel je zodpovědný za správnost poskytnutých informací. www.kouzlomehojmena.comsi vyhrazuje právo, v případě nepravdivě uvedených údajů, vyloučit kteréhokoliv člena, aniž by byly dotčeny ostatní činnosti, které probíhají v souladu se zákonem.

 

Jaký je účel zpracování shromážděných údajů?

Relativní údaje uživatele jsou shromažďovány za účelem realizace smlouvy podepsané mezi dvěma stranami (dodání zboží) a pro následující účely: Statistiky, interakce se sociálními sítěmi a externími platformami, kontakt s uživatelem, správu informací, řízení plateb, registrace a ověřování, remarketing a nákupní chování, reklamu, testování výkonu a funkčnosti (testování A / B), řízení infrastruktury a zařízení, monitorování infrastruktury, správu databází uživatelů, pro tzv. tepelnou mapu, interakci s platformami jako je live chat, interakce založené na umístění, řízení žádostí o pomoc i kontakt, komentování obsahu a zobrazení obsahu externích platforem.

Uživatel by se měl seznámit se zásadami ochrany osobních údajů každého sytému, pomocí něhož jsou shromažďovány osobní údaje, například v sociálních sítích nebo platebních bránách.

 

Zde jsou vymezeny naše hlavní zásady:

- Pravidelné zasílání newsletterů.

- Interakce v rámci sociálních sítích a sítích, které mohou v budoucnu existovat stejně jako zasílání informací, které mohou být pro uživatele zajímavé (vždy si pamatujte, že v této souvislosti mají sítě své vlastní právní zásady).

- Zasíláme reklamní e-maily týkající se našich budoucích knih nebo produktů, slev či propagačních akcí, mimo jiné (uživatel může kdykoli požádat o zrušení zasílání, především má možnost odmítnout zasílání těchto e-mailů již při uzavření smlouvy, kde se mu tato možnost zobrazí).

- Reklamní obsah Vám bude zasílán také běžnou poštou, jako například vánoční přání.

- Systém Vám také pošle e-mailovou zprávu, v případě, když zjistí, že uživatel zahájil smluvní proces, ale z různých důvodů jej nedokončil, tato komunikace předána e-mailem je omezena pouze na tento účel.

- Naše webové stránky nabízejí chat, kde mohou uživatelé komunikovat (The Tailor Tailors, nenese odpovědnost za prohlášení a může kdykoliv provádět pravidelné kontroly obsahu, včetně zrušení přístupu).

- Údaje poskytnuté nezletilými osobami, které umožňují jejich identifikaci, rozumí, že jsou poskytovány dospělými, a proto přejímají souhlas s ošetřením a nezbytnými převody na smluvní službu a odpovědnost za zaslání uvedených údajů po obdržení nezbytného souhlasu, ve vašem případě od třetích stran.

 

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje uživatele neoznamujeme třetím osobám. Vyhrazujeme si však právo sdílet osobní údaje, které shromažďujeme o uživateli, s třetími stranami za níže uvedených okolností:

Osobní údaje poskytované uživatelem můžeme sdělit našim dodavatelům a obchodním partnerům, kteří pracují v našem zastoupení, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu nebo s Vámi komunikovat při nákupu za účelem řízení prodeje a dodržování podmínek prodeje.

Je možné, že vzhledem k uskutečněným operacím existují další příjemci takových údajů, jako jsou naši poskytovatelé platebních služeb nebo pojistitelé plateb, naši poskytovatelé nákladní dopravy a naši obchodní partneři.

Souhlasíme také s případným přidělením subjektů, s nimiž spolupracujeme, kdykoli, z důvodu zlepšení seznamu služeb nebo produktů, vždy za účelem příznivých podmínek pro uživatele. Uvedené hlavní úkoly jsou nezbytné pro dokončení smlouvy, jsou uzavřeny s kurýrními společnostmi, které budou přepravovat smluvní výrobek a tiskárnami, které budou knihu tisknout.

Údaje předáváme také třetím stranám jako obchodním subjektům, a to jak pro naše reklamní zásilky, tak i pro další komerční subjekty, s nimiž spolupracujeme. Přijetí našich zásad ochrany soukromí předpokládá souhlas s výše uvedenými případy.

V případě našich obchodních partnerů nebo subjektů, s nimiž spolupracujeme, pokud dojde k odstoupení, doporučujeme, abyste se vždy odkazovali na ty partnery, podnikatelský sektor, který zastupují.

Osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám také v případě, pokud to vyžaduje zákon. Zejména v souvislosti s vyšetřováním týkajícím se bezpečnosti nebo dodržování stávajících právních předpisů, nařízení nebo soudních a policejních postupů. Stejně tak v souvislosti s ochranou práv nebo majetku našich zaměstnanců, odběratelů a našich služeb, je možno vyšetřovat, předcházet nebo zahájit činnosti související s nezákonnou činností, podezřením na podvod, situacím s možnými hrozbami pro bezpečnost jakékoli osoby, porušováním smluvních podmínek nebo ochrany osobních údajů či jakýmkoli jiným způsobem, který zákon dovoluje. Konečně, také jako součást jakéhokoli procesu reorganizace podniků (jako v případě fúze, akvizice a/nebo prodeje části či jeho celého majetku), za účelem definitivního převodu podnikání nebo potenciálních kupujících a auditorů.

 

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní obrana

Osobní údaje uživatele mohou být použity k obraně zákonných práv majitele před začátkem případného soudního procesu nebo v jeho předběžné fázi před jakýmikoli nároky vyplývajícími ze zneužití tohoto webu nebo souvisejících služeb.

Uživatel si je vědom, že držitel může být požádán veřejnými orgány, aby zveřejnil osobní údaje.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou tato stanoviska poskytnout uživateli kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémový protokol a údržba

Z důvodů souvisejících s provozem a údržbou, může tato platforma a veškeré služby třetích stran, které jsou používány, shromažďovat systémový protokol, tedy soubory, které zaznamenávají interakce a mohou obsahovat osobní údaje, například IP adresu uživatele.

 

 

 

Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Další informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů mohou být kdykoli vyžádány od společnosti, která je má za úkol zpracovávat.

Kontaktní údaje správce údajů

Uživatelé jsou informováni o tom, že poskytnuté osobní údaje budou začleněny do různých souborů, řádně zapsaných do všeobecného registru ochrany údajů, jejichž majitelem a zodpovědnou osobou je The Story Tailors (CIF: B-66606617) se sídlem C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, Barcelona 08012, které provádí smíšené zacházení s cílem udržovat obchodní vztahy a přijímat reklamní informace o všech službách.

V souladu s tím, co je stanoveno v normativním seznamu ochrany osobních údajů, může uživatel uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku zasláním písemné korespondence The Story Tailors, C / Gran de Gracia 15, 1º-1ª, 08012, Barcelona, kde můžete prokázat svou identitu nebo využít e-mailovou adresu podpora@themagicofmyname.com.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení a fotokopii průkazu totožnosti zúčastněné strany nebo jejího právního zástupce, jakož i doklad prokazující zastoupení, žádost požadovanou zúčastněnou stranou, místo pobytu, datum a podpis žadatele a doklady potvrzující požadovanou žádost. Pokud žádost nesplňuje určité požadavky, bude nutné ji opravit. Pokud jde o právo na přístup, bude odepřeno, pouze pokud žádost nesplňuje výše uvedené požadavky. K použití těchto práv nebude nutné žádné protiplnění.

Majitelé, na které se vztahují osobní údaje, mají právo kdykoli obdržet potvrzení o tom, že tyto údaje byly uloženy, znát jejich obsah a původ, ověřit jejich přesnost nebo požádat o jejich dokončení, zrušení, aktualizaci nebo opravu, anonymizaci nebo zablokování osobních údajů, s nimiž se jedná v rozporu se zákony, a také proti jejich ošetření z jakéhokoli oprávněného důvodu. Žádosti musí být odeslány společnosti odpovědné za zpracování pomocí kontaktních informací uvedených na této stránce.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Důrazně doporučujeme tuto stránku častěji kontrolovat, datum poslední změny je uveden na konci stránky. V případě, že uživatel nesouhlasí se změnami provedenými v těchto zásadách, musí přestat používat tuto platformu a může požádat držitele osobních údajů, aby je odstranil. Není-li uvedeno jinak, platné zásady ochrany osobních údajů se budou vztahovat na všechny osobní údaje, které byly dosud shromážděny.

 

Legální informace

Oznámení pro evropské uživatele: Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno v souladu s povinnostmi uvedenými v čl. 10 směrnice 95/46 / ES a v souladu s ustanoveními směrnice 2002/58 / ES ve znění směrnice 2009/136 / ES týkající se cookies.

 

Kontakt

Pokud byste nás chtěli kontaktovat v případě jakéhokoli předmětu vztahujícího se k zásadám ochrany osobních údajů, pošlete nám e-mail na e-mailovou adresu: support@themagicofmyname.com .

 

Přijetí zásad cookies

Používáním internetového portálu "Kouzlo mého jména" uživatel přijímá používání cookies souborů a souhlasí se zpracováním informací pro níže uvedené účely. Nicméně "Kouzlo mého jména" zobrazuje informace o zásadách cookies v horní části hlavní stránky webového portálu v každé relaci, aby si jich uživatelé byli vědomi.

 

Koncept cookies

"Kouzlo mého jména" Vás informuje, že soubory cookie jsou soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče stahovány do vašeho počítače pokaždé, kdy navštívíte webovou stránku, za účelem pomoci portálu analyzovat jeho uživatele. Portál může být aktualizován nebo obnoven subjektem odpovědným za jeho instalaci.

Tyto soubory umožňují ukládat množství dat v počítači uživatele, které se mohou pohybovat od několika kilobajtů až po několik megabajtů.

Cookies jsou nástroje, které hrají klíčovou úlohu při poskytování služeb informační společnosti, protože slouží k tomu, aby webová stránka mohla ukládat a načítat informace o návycích při procházení uživatelů sítě nebo jejich zařízení a v závislosti na získaných informacích mohou být použity k rozpoznání uživatele a ke zlepšení služeb.

 

Typy souborů cookie

Jsou kategorizovány různé soubory cookie. Je třeba mít na paměti, že některé soubory cookie mohou být zahrnuty ve více kategoriích.

Podle entity, která spravuje doménu, ze které jsou odesílány soubory cookie a která zpracovává získaná data, mohou být soubory cookie rozděleny:

• Vlastní soubory cookie jsou ty, které jsou odesílány do počítače uživatele z počítače nebo domény spravované samotným vydavatelem a ze které je poskytována služba požadovaná uživatelem.

• Soubory cookie třetích stran jsou soubory, které jsou odesílány do počítače uživatele z počítače nebo domény, která není spravována majitelem stránek, a ze které pochází služba požadovaná uživatelem.

Podle doby, po kterou jsou soubory cookie uloženy v počítačích/prohlížečích uživatelů, se rozlišují následující položky:

• Krátkodobé, relační (session) cookies ukládají krátkodobě data během návštěvy uživatele webové stránky. Zůstávají ve vašem prohlížeči pouze do doby, než prohlížeč zavřete, poté se natrvalo ztratí.

• Trvalé soubory cookie jsou typy souborů cookie, ve kterých jsou data uložena v počítači uživatele a mohou být přístupná a zpracovávána po dobu definovanou osobou odpovědnou za cookie, která může trvat od několika minut až po několik let.

Vezmeme-li v úvahu účel zpracování cookies, jsou klasifikovány takto:

  • Nezbytné soubory cookie a webové signály: tyto soubory cookie nebo jiné identifikátory se používají pro činnosti, které jsou nezbytně nutné pro správu a poskytování služeb, které jste si od nás vyžádali, a proto nevyžadují souhlas.
  • Funkční soubory cookie a webové signály: tyto soubory nám umožňují nabídnout vám co nejlepší uživatelský zážitek, protože si zapamatují vaše zobrazovací preference, historii vyhledávání a možné odkazy týkající se vašeho prohlížení.
  • Statistické soubory cookie a webové signály: tyto soubory nám umožňují vyhodnotit návštěvnost a vytvořit statistiky uživatelů, abychom mohli zlepšit kvalitu našich služeb.
  • Reklamní soubory cookie a webové signály: tyto soubory nám umožňují nabídnout vám obsah, služby a reklamy přizpůsobené vašemu profilu a vaší historii prohlížení a vyhledávání.
  • Analytické soubory cookie a webové signály: tyto soubory nám umožňují shromažďovat anonymní informace ve standardním formátu vztahující se k historii prohlížení a chování našich uživatelů.

V každém případě nezapomeňte, že stejný soubor cookie může mít více než jeden účel.

 

 

 

 

 

Cookies používané na webovém portálu "The Magic of My Name":

A) Soubory cookie třetích stran:

1. Google Analytics

Webový portál "Kouzlo mého jména" používá službu Google Analytics, analytickou službu webových portálů poskytovaných společností Google, Inc., která umožňuje měření a analýzu na webových stránkách. Podle předchozí typologie nazýváme tyto soubory cookie jako analytické.

Společnost Google Inc. je společnost Delaware se sídlem v Amphitheater Parkway 1600, Mountain View (Kalifornie), CA 94043, Spojené státy americké ("Google").

"Kouzlo mého jména" používá soubory cookie Google Analytics, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, jakožto uživatele této webové stránky. Umožňují a pomáhají analyzovat chování uživatelů webových stránek.

"Kouzlo mého jména" prostřednictvím webových analytických nástrojů Google Analytics získává informace související s počtem uživatelů navštívených webových stránek, navštívených oknech, frekvenci a opakování návštěv, trvání návštěv, informace o použitém prohlížeči, poskytovateli služeb, jazyce, používaném terminálu nebo městě, kterému je přiřazena jeho IP adresa. Informace tak prostřednictvím tohoto webového portálu umožňují lepší a vhodnější službu. Informace generovány cookie o používání sítě (včetně IP adresy) budou odesílány přímo společnosti Google ve Spojených státech a archivovány na jejich serverech.

Ve vašem prohlížeči můžete vidět následující 4 soubory cookie služby Google Analytics používané "Kouzlem mého jména" s názvem:

"_utma": dočasné cookie, které umožňují sledovat činnost prováděnou uživateli v portálu "Kouzlo mého jména".

"_utmb": trvalý cookie s vypršením platnosti za 2 roky, které shromažďují anonymně standardní registrační údaje a údaje o návycích uživatelů webového portálu "Kouzlo mého jména".

"_utmc": krátkodobé cookie, které zmizí z počítače uživatele ihned, jakmile ukončí svou relaci na webovém portálu "Kouzlo mého jména".

 

"_utmc": trvalý soubor cookie, který vyprší 6 měsíců po přístupu do webovému portálu "Kouzlo mého jména".

Společnost Google tyto informace použije jménem společnosti "Kouzlo mého jména" za účelem sledování používání webového portálu "Kouzlo mého jména", sestavování zpráv o činnosti webového portálu a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používání internetu.

"Kouzlo mého jména" a společnost Google mohou tyto informace předávat třetím stranám pouze v případě, že to vyžaduje zákon, nebo když tyto třetí strany zpracují informace jménem společnosti Google.

Ani "Kouzlo mého jména" ani společnost Google nebudou spojovat vaši IP adresu s jinými údaji, které mají.

 

2. Reklamní cookie od společnosti Google a youtube.com

Přístupem na webové stránky můžete stáhnout soubory cookie spojené s doménou google.com (NID) a Google.co.nz (NID a PREF). Tyto soubory cookie mohou být staženy, protože jsou propojeny s některými produkty a službami Google, které tento webový portál používá. Ve stejném ohledu informuje Google, že používá tyto reklamní soubory cookie "..., aby bylo možné přizpůsobit reklamy, které se zobrazují ve svých službách, jako je Vyhledávání Google".

Pokud kliknete na tlačítko přijímající zásady cookie a budete procházet touto webovou stránkou, mohou být reklamní soubory cookie třetích stran staženy také pod doménou youtube.com.

 

3. Doubleclick.net

Společnost pro reklamní účely

"id": Trvalý soubor cookie, s vypršením platnosti po uplynutí doby 6 měsíců

 

4. Facebook.com

Cookies jsou umístěny na Facebooku pro reklamní účely podle preferencí zákazníka

"Act", "c_user", "csm", "fr", "p", "přítomnost", "s", "xs": Trvalý soubor cookie, který vyprší po 6 měsících

 

5. Zopim

Soubory cookie, které umožňují použití chatu pro podporu zákazníka.

"_cfduid": Trvalý soubor cookie s vypršením platnosti po uplynutí 6 měsíců.


B) Naše vlastní Cookies

book: Obsahuje kompletní informace o vybrané knize

Booktailors: Jedinečný identifikátor relace

character_selection: Výběr charakteru

id_product: Identifikace vybraného produktu

isFlipbookCreated: Umožňuje zobrazit náhled knihy

is_error: Pokud došlo k chybám

Language: Jazyk

language_chat: Jazyk chatu

name: Jméno dítěte pro konfiguraci knihy

selected_character: vybraný znak

selectedgenderradioId: číslo vybraného charakteru

 

Jak upravit konfiguraci souborů cookie

"Kouzlo mého jména" informuje uživatele, že kdykoli může odmítnout použití cookies výběrem příslušné konfigurace svého prohlížeče, ale musí vědět, že pokud tak učiní, může být omezena plná funkcionalita tohoto webu.

Zde je uvedeno, jak vyhledávat, blokovat nebo smazat soubory cookie, ačkoli se proces může lišit v závislosti na verzi prohlížeče:

Chrome, pokyny:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Explorer, pokyny:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

 

Firefox, pokyny:

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, pokyny:

http://support.apple.com/kb/ph5042

Další informace můžete najít, popřípadě zakázat používání souborů cookie služby Google Analytics na adrese www.google.es/intl/analytics/privacyoverview.html.

 

 

 

Google Chrome

Přejděte do nabídky nastavení nebo předvolby v nabídce soubor nebo kliknutím na ikonu přizpůsobení, která se zobrazí vpravo nahoře.

Klikněte na možnost "rozšířená nastavení".

Přejděte do části soukromí> nastavení obsahu.

Zvolte všechny soubory cookie a údaje o stránkách.

Zobrazí se seznam všech cookies seřazených podle domény. Můžete vyhledávat soubory cookie určité domény zadáním adresy částečně nebo úplně do pole "vyhledat soubory cookie".

Po dokončení tohoto filtru se na obrazovce zobrazí jedna nebo několik řádků se soubory cookie požadovaného webu. Poté je musíte vybrat, abyste je odstranili.

 

Internet Explorer

Přejděte na nástroje, možnosti Internetu.

Klikněte na ochranu osobních údajů.

Přesuňte lištu a upravte požadovanou úroveň ochrany osobních údajů.

 

Firefox

Přejděte na možnost možnosti nebo předvolby (v závislosti na operačním systému).

Klikněte na ochranu osobních údajů.

V historii zvolte použít vlastní nastavení historie.

Dále uvidíte možnost přijmout soubory cookie, můžete je aktivovat nebo deaktivovat podle vašich preferencí.

 

Safari (iOS)

Přejděte do nabídky nastavení a poté na položku Safari.

Přejděte na položku ochrana soukromí a zabezpečení. Zobrazí se volba blokovat soubory cookie, kde můžete upravit typ blokování, který chcete provést.

 

 

 

Safari (OSX)

Přejděte na předvolby a pak na ochranu osobních údajů.

V této části se zobrazí možnost blokovat cookies, kde můžete upravit typ blokování, který chcete provést.

 

Android

Spusťte prohlížeč a stiskněte klávesu nabídka a pak nastavení.

Přejděte na položku zabezpečení a soukromí. Zobrazí se možnost přijmout soubory cookie, kde je můžete aktivovat nebo deaktivovat.

 

Windows Phone

Může se lišit v závislosti na verzi prohlížeče:

Spusťte prohlížeč a stiskněte klávesu nabídka a pak nastavení.

Přejděte na položku zabezpečení a soukromí. Zobrazí se volba přijmout soubory cookie, kde můžete aktivovat nebo deaktivovat pole.

 

 

Poslední změna: 02/2019